Обект: Апартамент Флора Парк

Изпълнител: Булмакс 2012 ООД